تکمیل و ارسال فرم


موارد تکمیلی


نظام های مدیریتی


نظام های مدیریتی

گواهی نامه های مرتبط و تخصصی با زمینه فعالیت ، گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده یا نظام پیاده شده کنترل کیفی(با ارائه مستندات لازم)

خدمات پس از فروش


خدمات پس از فروش

در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصولات و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی ذکر نمائید

تقدیرنامه ها


تقدیرنامه و حسن سابقه در کارهای قبلی

رضایت مشتریان قبلی مربوط به کالای فروخته شده (با ارائه مستندات لازم)

سوابق کاری


سوابق کاری

لیست کارها و قراردادهای عمده خود را در زمینه فعالیت کاری مرتبط در 5 سال گذشته را ارائه نمائید. (با ارائه مستندات لازم)

محصولات و خدمات


محصولات و خدمات قابل ارایه


اطلاعات هیئت مدیره


اطلاعات هیئت مدیره و سهامداران

اطلاعات عمومی


اطلاعات عمومی تامین کنندگان

  • اطلاعات تکمیلی