استخدام

  • آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی

  • زمینه همکاری مورد علاقه را مشخص نمایید